Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Píšťovy 820
53701  Chrudim III, Česká republika

Opis

Popis činnosti

Dodáváme služby v oboru sanace a čištění zemin a vod, hydrogeologie, studny, vrty, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, ČOV, úpravny vody, EIA a ekologické havárie. Vyrábíme domovní čistírny, odlučovače ropných látek, jímky, septiky a další.

Branže/Obor

Služby: Instalatér

Oblast činnosti

Česká republika / Pardubický kraj

Související zboží a služby: Instalatér Choceň, Instalatér Chrudim

Kontakt

Kontakt s firmou

Webové stránky


Počet zobrazení stránky: 549